phụ nữ có tướng vượng phu - Các bài viết về "phụ nữ có tướng vượng phu".

Con người thế gian, ai cũng mong muốn một cuộc đời may mắn, thuận lợi, một gia đình hạnh phúc thịnh vượng. Nhắc đến gia đình thịnh vượng, ấm êm người ta thường đề cao vai trò của người vợ. Bởi vậy, từ xưa đến nay, nam nhân khi chọn vợ, đều mong muốn tìm một người phụ nữ có tướng “vượng phu”.

Tướng phụ nữ này là người trời sinh bản mệnh có vận đào hoa, nhân duyên rất vượng, lúc nào cũng có nhiều người ngưỡng mộ vây quanh.